Tạp chí Đại Học-số 9


Tạp chí Đại Học – số 9 -1959

nhatbook-Tạp chí Đại học số 9-ntg-1959

Trong số này:

Đại Học Ván hóa và chính trị
Thanh Lãng Nhân một việc suy tôn và hạ bệ
Phan Xuân Sanh Ảnh hưởng Phật giáo trong thi ca Việt Nam
Lê Tuyên Thời gian hiện sinh trong Đoạn trường Tân Thanh
Nguyễn Văn Trung Người đàn bà
Tăng thị Thành Trai Vấn đề giải phóng phụ nữ
Nguyễn Nam Châu Phụ nữ Việt Nam và quan miệm hồng nhan bạc mệnh
Liliane và Võ Quang Yến Thuyết nguyên lượng và nguyên tử
Âu Ngọc Hồ Thời băng giá lại xuất hiện
Nguyễn Di Các giải thưởng Nobel về khoa học trong năm vừa qua
Đại Học Đời sống Viện Đại Học Huế
Đại Học Hội bảo trợ du học sinh Việt nam tại Trung Phần
Nguyễn Văn Trung Chung quanh một thái độ lợi dụng
Nguyễn Nam Châu Minh xác mấy nhận định

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Đại Học
Bình luận