Tạp chí Đại Học-số 10


Tạp chí Đại Học – số 10 -1959

nhatbook-Tạp chí Đại học số 10-ntg-1959

Trong số này:

Trần Văn Toàn Cạnh tranh sinh tồn
Lâm Ngọc Huỳnh Tìm hiểu Xã hội học
Nguyễn Đình Hòa Ngữ học là gì
Trương Văn Chỉnh, Nguyễn Hiến Lê Đọc ngôn ngữ học Việt Nam
Bùi quang Tung Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng dưới mắt sử gia
Hoàng Xuân Hãn Một vài văn kiện bằng quốc âm tàng trữ ở Âu Châu
Nguyễn Toại Sứ bộ Trần Viết Xương
Đại Học Hoạt động văn hóa
Dự án về cách toorchuwsc cùng công việc của ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam,
 kế hoạch phiên dịch và làm hiệu bản cho bộ sử An nam chí Lược,
 kế hoạch chỉnh đốn và biên mục cho bộ Châu bản triều Nguyễn
Phạm Văn Ngọc Tuổi tuyệt đối của đá và của trái đất
Nguyễn Văn Hiểu Cảm tưởng của một tín đồ Phật giáo nguyên thủy đối với thuyết vô ngã và quan niệm nhân vị trong phật giáo nguyên thủy

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Đại Học
Bình luận