Vạn Hạnh-Lý Công Uẩn nhìn từ cấu trúc quyền lực cặp đôi


nhatbook-Vạn Hạnh-Lý Công uẩn nhìn từ cấu trúc quyền lực cặp đôi-Trịnh Văn Định-2011

 

Tác giả: Trịnh Văn Định
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG HN
Năm: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt:

“Vạn Hạnh-Lý Công uẩn nhìn từ cấu trúc quyền lực cặp đôi” là một cách tư duy hai nhân vật lịch sử Vạn Hạnh-Lý Công uẩn không từ nhân vật lịch sử mà tư duy từ cấu trúc quyền lực cặp đôi. Mỗi nhân vật này là một thành tố trong cấu trúc quyền lực kép trong thời loạn. Trên cơ sở đó, người viết tiến hành đặt cấu trúc quyền lực này trong hệ thống cấu trúc quyền lực Trung Hoa và Việt Nam. ở Việt Nam, người viết tiến hành đặt cấu trúc quyền lực này và các thành tố trong tiến trình Việt Nam trước nghìn năm Bẳc thuộc và sau thời Lý đến nhà Nguyễn Đặc biệt bài viết đi sâu chi rõ điểm khác biệt và đặc sắc của hai thành tố đế vương và đế sư Vạn Hạnh-Lý Công uẩn so với các thành tố trước ông và sau ông, đồng thời so sánh với cả đế vương -đế sư Trung Quốc Trên cơ sở đỏ, người viết chỉ ra đặc trưng và đặc sắc của cấu trúc quyền lực này và điểm đặc sẳc của từng tíiành tố và nền tảng triết học tôn giao của cấu trúc.
Bình luận