Diễn biến trong ý nghĩa, chức năng của nhóm hư từ không, chăng, chẳng từ thế kỷ 15 đến nay


nhatbook-Diễn biến trong ý nghĩa, chức năng của nhóm hư từ không, chăng, chẳng từ thế kỷ 15 đến nay-Vu Duc Nghieu-1986

 

Tác giả: Vũ Đức Nghiệu
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG HN
Năm: 1986
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt:

Từ hai thực từ ban đầu (chăng và không một gốc Việt, một gốc Hán), ngày nay tiếng Việt có ba từ chăng, chẳng và không cùng đứng trong một nhóm lớn hơn với các từ phủ định: đừng, chớ, chưa {chửa). Diễn biến của ba từ đó là một trong những minh chứng về quá trình giải tỏa ngữ nghĩa, quá trình hư hỏa của những thực từ đề trở thành hư từ (từ công cụ).
Bình luận