TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 83


Tạp chí Bách Khoa – số 83-1960

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 83-1960

Trong số này:

Nguyễn Phúc Sa Vay mượn vốn giữa tư nhân và phát triển kinh tế
Thong Kham, Hoàng Minh Tuynh Bàn về chữ “Từ” trong phật giáo
Phạm Hoàng Tính người đối với vật dụng
Bửu Kế Châu bản triều Nguyễn
Cô Liêu Nước Anh đã và sẽ làm gì cho thanh niên
Nguyễn Trần Huân Thành tích 50 năm khoa học
Nguyễn Hiến Lê Dostoievsky
Bình Nguyên Lộc, Nguiễn Ngu Í Tiếc thay duyên Tấn phận Tần
Cô Liêu Viễn ảnh về tàu không gian
Trần Văn Khê Hát ả đào
Bùi Khánh Đản Thanh Khí
Nguyễn Văn Thư Họa bài trống rỗng
Nguyễn Văn Xuân điểm sách: VN văn học toàn thư: Thần thoại (H.T.Miên)
Vũ Trung Rừng
Cô Trúc Liên Xe buýt và tôi
Nguyễn Thị Hoàng Đau miềm chia phôi
Nguyễn Wang Lung (dịch P.S. Buck)
Y ã Hạc, Nguyễn Văn Trung Sáng trăng xanh
Phan Văn Tạo Một trận quyền Anh
Mạc Phương Đình Mong manh
Phan Du Ả-xíu

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
Bình luận