TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 84


Tạp chí Bách Khoa – số 84-1960

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 84-1960

Trong số này:

Nguyễn Phúc Sa Thanh niên Trí thức và nông nghiệp
Thong Kham, Hoàng Minh Tuynh Bàn về chữ “Từ” trong phật giáo
Phạm Hoàng Biến cố đối với con người
Nguyễn Hiến Lê Nhân đọc cuốn Văn học Việt Nam của P.V. Diêu
Tái Văn Kiểm lạc mai Hoa và Mai Hoa Lạc
Bửu Kế Ai đã xuyên tạc lịch sử khi viết giặc Chày Vôi
Nguyễn Trần Huân Thành tích 50 năm khoa học
Cô Liêu Cơ giới chỉ huy
Trần Văn Khê Nhân bài”vài thắc mắc” của ông Bùi Thu Trinh
Thích Thiện Châu Chung quanh vấn  Nagasena có ngụy biện không?
Phan Văn Tạo Đám ma anh Văn
Nguyễn Wang Lung (dịch P.S. Buck)
Hoài Phương Giận nhau
Phạm Phạm Đôi Mắt
Vũ Quỳnh Bang Sơn nữ
Huy Lực Lương nông quốc tế và chiến dịch chống nạn đói
Phan Duy Nhân Để lại
Nguiễn Ngu Í Phỏng vấn về Đại học Hè 60

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
Bình luận