LỒNG KÍNH, TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CHÚNG TA


Lồng kính, tự động hóa và chúng tanhatbook-long kinh-tu dong hoa va chung ta-nicholas carr-2015

Tác giả: Nicholas Carr
Nxb: Trẻ
Năm: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  


nhatbook-download

 

Bình luận