Một vài khía cạnh trong chính sách quan lại nhà Nguyễn


nhatbook-Về một vài khía cạnh trong chính sách quan lại của nhà Nguyễn-Vũ Văn Quân-2003

 

Tác giả: Vũ Văn Quân
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG HN
Năm: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt:

Nghiên cứu chính sách quan lại của nhà Nguyễn, việc tìm hiểu quê hương, nguồn gốc địa phương của đội ngũ quan lại có ý nghĩa trên nhiều phương diện. Nếu làm rõ được vấn đề này bằng khảo sát rộng (số lượng), qua thời gian dài (các chiều vua) sẽ có những trả lời lý thú về quan chế – chính sách người của nhà Nguyễn, và nhiều khía cạnh khách nhau của lịch sử vương triều này
Bình luận