Phong trào Duy Tân ở châu Á khát vọng chuyển mình hội lưu thời đại


nhatbook-Phong trào Duy Tân ở châu Á khát vọng chuyển mình hội lưu thời đại-Nguyễn Văn Hồng

 

Tác giả: Nguyễn Văn Hồng
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG HN
Năm: 2003
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu là mạch phát triển chung của quá trình lịch sử “phong trào Duy Tân cải cách” ở các nước Châu Á. Tuy nhiên để tổng quát nhìn nhận bản chất chứng minh thông qua các sự kiện lịch sử nổi bật, chúng tôi chủ yếu sẽ thông qua các hiện tượng lịch sử của bốn nước điển hình: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
Bình luận