Hải Triều và việc truyền bá chủ nghĩa Mác vào Việt Nam (*)


nhatbook-haitrieu

 

Tác giả: Lương Gia Tĩnh
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG HN
Năm: 2000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


(*) Nhatbook đặt lại tựa.

Một bài không quá đặc sắc về nội dung cũng như cách thể hiện. Bình luận