TỔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM-10


Tổng tập văn học Việt Nam-10 (Truyện thơ Nôm khuyết danh)nhatbook-Tong Tap Van Hoc Viet Nam-9-ntg-2000

Tác giả: Nhiều TG
Nxb: Khoa Học Xã Hội
Năm: 2000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  

 

Các truyện trong tập này:

1 Lâm Tuyền kỳ ngộ 13 Lý Công
2 Hoàng Trừu 14 Chàng chuối tân truyện
3 Phạm Tải-Ngọc Hoa 15 Hoàng Tú tân truyện
4 Tống Trân – Cúc Hoa 16 Lục súc tranh công
5 Phạm Công – Cúc Hoa 17 Phân trần
6 Phù dung tân truyện 18 Lưu Nguyễn nhập Thiên thai
7 Phương Hoa 19 Trinh Thử
8 Nữ Tú Tài 20 Tuyển phu ngộ phối tân truyện
9 Quan Âm Thị Kính 21 Từ Thức
10 Phật Bà Quan Âm 22 Nhị độ mai
11 Trê Cóc 23 Thạch Sanh
12 Lưu nữ tướng 24 Hồng Hoan lương sử

nhatbook-download
Bình luận