TỔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM-13


Tổng tập văn học Việt Nam-13 (lục bát ,song thất lục bát)nhatbook-Tong Tap Van Hoc Viet Nam-12-ntg-2000

Tác giả: Nhiều TG
Nxb: Khoa Học Xã Hội
Năm: 2000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  

 

Các tác phẩm trong tập này:

Chinh phụ ngâm khúc Chức cẩm hồi văn
Cung oán ngâm kusc Truyện Hoa tiên
Ai Tư Vãn Sở Kính tân trang
Thu dạ lữ hòai ngâm Truyện Kiều
Tự tình khúc Mai Đình mộng Ký
Tỳ bà hành Văn tế thập loại chúng sinh
Trường hận ca

 


nhatbook-download


 

Bình luận