Vài nét về lập trường của Toà thánh đối với cuộc chiến tranh Việt Nam (1954-1975)


nhatbook-Vài nét về lập trường của Toà thánh đối với cuộc chiến tranh Việt Nam-Nguyen Quang Hung-2005

 

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng
Nguồn: Khoa Học, ĐHQG Hà Nội
Năm: 2005
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Mặc dầu chiến tranh Việt Nam đã kết thúc hơn ba mươi năm, nhưng nhiều vấn đề của nó vẫn cần tiếp tục làm sáng tỏ, trong đó có lập trường của tòa thánh đối với cuộc chiến này. Dựa trên các nguồn tư liệu trong và ngoài nước, bài viết tập trung là rõ hai vấn đề: thứ nhất, tuy thân phương Tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng lập trường của tòa thánh vẫn có sự độc lập nhất định với Mỹ trong vấn đề chiến tranh Việt Nam. Thứ hai, lập trường của tòa thánh ngoài những mặt tiêu cực, ở nhiều trường hợp còn có một số tác động tíc cực nhất định đối với lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975.


nhatbook-download


Bình luận