TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 97


Tạp chí Bách Khoa – số 97-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 97-1961

 

nhatbook-download


Trong số này: 

Huỳnh Văn Lang Những người phản loạn
Hoàng Minh Tuynh Nỗ lực xâm nhập chây Mỹ La tinh
Đoàn Thêm Saint John Perse – Nobel văn học 1960
Phạm Hoàng Tự gây tai họa
Võ Quang Yến Nobel khoa học 1960
Nguyễn Hiến Lê Tình hình xuất bản trong năm 1960
Nguyễn Phúc Sa Mực sống
Nguyễn Văn Ba Dịch lý và thiên địa chi tâm
Nguyễn Châu Phùng Thế giới một năm qua
Bùi Hữu Sủng Nhà văn Andre Maurois tự phê bình
Cô Liêu Động đất và nạn động đất
Phạm Trọng Nhân Bạch chủng Hoàng Chủng
Trang Duyên Bài ca ly xứ (thơ)
Cô Phương Thảo Tình hình văn nghệ trong năm 1960
Tường Linh Tâm sự (thơ)
Trần Văn Khê Nhạc sĩ đối với âm nhạc hiện đại
Đoàn Thêm Trống buổi sáng (thơ)
Minh Đức Lá thư Alger
Hà Hợp Nguyên Lạnh thâm tâm-Chiều miền đất đỏ (thơ)
Lưu Kiếm Chuyện làng (truyện ngắn)
Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư Ngoài đề (thơ)
Nguyễn Châu Hung thần la mã (dịch Alberio Moravia)
Trúc Liên Xuân về vui cho ai? (thơ)
Võ Phiến Giã từ
Trụ Vũ Hoọa và hồn
Phan Văn Tạo làm văn nghệ (truyện ngắn)
Vũ Hân Chơi bể đong (thơ)
Nguyễn Văn Xuân Xóm mới (truyện ngắn)
Đỗ Tấn Một người (thơ)
Vũ Hạnh Vàng tháp hời (truyện ngắn)
Xuân Hiến Bách khoa hậu tiệc (thơ)
Đặng Trầng Huân Thư cậy đăng: Gửi tạp chí Phổ Thông
Thu Thủy Tiểu thuyết Pháp đi về đâu?
Nguiễn Ngu Í Sách vỉa hè
Tràng Thiên Đọc 40 bài thơ của Mai Trung Tĩnh và Vương Đức Lệ

 


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận