TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 98


Tạp chí Bách Khoa – số 98-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 98-1961

 

nhatbook-download


Trong số này: 

Cô Liêu – cô Phương Thảo Ngày Tết và lý tưởng cuộc đời
Hoàng Minh Tuynh Châu Mỹ La tinh
Phạm Hoàng Ông Dung Hỏa
Thuần Phong Con trâu theo quan niệm ta trong văn thơ
Nguyễn Hiến Lê Kỹ thuật chân chính
Đoàn Thêm Lại chúc Tết
Võ Quang Yến Vệ tinh khí tượng
Bửu Kế Lễ tế xuân hay dadm rước Thần nông
Bùi Hữu Sủng Nhà văn Andre Maurois tự phê bình
Thuy Thủy Nước Lào và vấn đề thống nhất
Phạm Trọng Nhân Tri ân các nhà văn quá cố
Hoàng Anh Tuấn nguyên vẹn(thơ)
Mộng Trung Lá thư bạn
Bùi Khánh Đản Dạ hội (thơ)
Đoàn Thêm Xuân (thơ)
Phan Văn Tạo Cái cầu ao (truyện ngắn)
Đông Xuyên Xuân Hy vọng (thơ)
Trúc Anh Trên nẻo đườg xuân (thơ)
Nguyễn hữu Ngư Ngady xuân nhớ bạn
Nghiêu Nhật Cầu Phước (dịch Lỗ Tấn)
Bùi Giáng Trời bữa đó (thơ)
Vân Trang Ăn tến bằng Thơ
Thu Trang Không nói thế, người ta cười (thơ)
Võ Hồng Xuất hành năm mới
Cao Tiêu Tha thiết
Vương Hồng Sến Năm trâu nói chuyện voi
Phan Văn Ngân Tết Đông Kinh
Minh Đức lá thư Sahara
-lđ- Anh: người trai lành (thơ)
Nguyễn Vỹ Phúc đáp ông Đặng Trần Huân
Nguyễn Duy Cần Trờ lời ô. Nhân thể về quyển “một nghệ thuật sống”
Nguiễn Ngu Í Cuộc nói chuyện của bà Nguyễn Thị Nhu tahi câu lạc bộ Văn Hóa

 


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận