TỔNG TẬP VĂN HỌC VIỆT NAM-14


Tổng tập văn học Việt Nam-14 (giữa tk 18 đến đầu tk 20)nhatbook-Tong Tap Van Hoc Viet Nam-14-ntg-2000

Tác giả: Nhiều TG
Nxb: Khoa Học Xã Hội
Năm: 2000
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  

 

Các tác giả trong tập này:

Lê Quý Đôn Nguyễn Hành
Ngô Thì Sĩ Phạm Thái
Phạm Nguyễn Du bà Huyện Thanh Quan
Ngô Thế Lân Trịnh Hoài Đức
Bùi Huy Bích Lê Quang Định
Phạm Đình Hổ Phan Huy Chú
Nguyễn Án Hà Tông Quyền
Phạm Quý Thích Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Du Nguyễn Văn Siêu
Hồ Xuân Hương Doãn Uẩn
Trần Tế Xương Cao Bá Quát
Dương Khuê Nguyễn Khuyến
Chu Mạnh Trinh

 


nhatbook-download


 

để lại phản hồi