TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 100


Tạp chí Bách Khoa – số 100-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 100-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê So sánh ngành xuất  bản ở Pháp và ở Vn hiện nay
Hoàng Minh Tuynh Hòa hoãn giwac HCQ – Liên Xô
Phạm Hoàng Quan hệ giữa kẻ trị và kẻ bị trị
Bửu Kế Cửa bể Thuận An
Đoàn Thêm Những giải thưởng của các viện hàn lâm Pháp
Nguyễn Hữu Phiếm Tìm hiểu người thanh niên
Doãn Văn Có thể có chiến tranh vì ngộ nhận không?
mai trúc Diên Tiếng buồn (thơ)
Ái Lan Làng báo miền Nam 45 năm về trước
Trúc Liên Làng tôi (thơ)
Cô Liêu 12 tỷ năm trước đây, vũ trụ thế nào?
Đông Hồ Họa thơ Bùi Khánh Đản
Minh Đức Đường về Sa mạc (phóng sự)
Du Du Tử Khúc hát mùa xuân (thơ)
Doãn Dân Linh hồn tôi (truyện ngắn)
Đỗ Tấn Tiếng ca miền Bắc (thơ)
Nguyễn Chầu Taman (truyện dịch)
Nguyễn Hữu Hiếu Rơi võ bình hương (thơ)
Vũ Hạnh Vượt thác (truyện ngắn)
Nguiễn Ngu Í Cuộc phỏng vấn thứ hai của Bách Khoa
Thu Thủy Một kẻ hiến kế cho Tây phương
Nguiễn Ngu Í Triễn lãm và diễn thuyết nhân dịp 300 năm húy nhật giáo sĩ Alexandre de Rodes
Bùi Thu Trinh Đọc “những lỗi thông thường trong thuật viết văn” của Nguyễn Văn Hầu
Tràng Thiên Đọc: ‘Nàng Ái Cơ trong chậu úp” của Mộng Tuyết Thất tiểu muội

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận