TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 99


Tạp chí Bách Khoa – số 99-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 99-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê Dùng tiếng Việt làm chuyên ngữ ở Đại Học
Hoàng Minh Tuynh Xâm nhập châu Mỹ La tinh
Phạm Hoàng Nhân loại hiệp nhất
Bùi Hữu Sủng Nhà văn Andre Maurois tự phê bình
Vũ Thị Quý kẻ cuồng tín (dịch)
Trương Đình Cừ Paganini vị thiên thần của đàn vĩ cầm
Trúc Liên chờ xuân
Bửu Kế Nhữn lễ đầu xuân
Đoàn Thêm Giấc mơ bồng đảo
Nguyễn Thiệu Lâu lăng hoàng đế Quang Trung?
Nguyễn Hiến Lê Kỹ thuật chân chính
Phạm Duy Nhân Biển cát
Hà Hợp Nguyên Chiều hết niềm đau
Trần Văn Khê Để khơi mạch sống cho cổ nhạc Việt
Hoàng Khanh Thượng du-lời xuân
Minh Đức Không đợi thư nhà
Hoài Hương Em bé chăn trâu
Giản Chi (dịch) Hoa Liên kiều
Tường Linh sao em còn buồn
Phan Du Baàn tay kẻ đói
Huy Lực Xuân…
Quách Giao Hiu hiu
Nguiễn Ngu Í đi thăm “chợ nội hóa”
Thu Thủy Thanh niên Nhật qua vài tác phẩm văn nghệ
Nhân Thế traả lời ông Thu Giang
Tràng Thiên đọc”đêm xuân trăng sáng” của Võ Phiến

 


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi