Tạp chí Đại Học-số 19


Tạp chí Đại Học – số 19 -1961 (tiểu thuyết)

nhatbook-Tạp chí Đại học số 19-ntg-1961

Trong số này:

Nguyễn Văn Trung Phác họa hiện tượng luận về thẩm mỹ học của tiểu thuyết
Alain Robbe Grillet Con đường đưa đến tiểu thuyết tương lai
Lê Hữu Khải Yếu tố cấu tạo tác phẩm Kịch
Nguyễn Phi Hùng Nghệ thuật sơn mài
P. Rietsch Explication d’un Poeme de Saint-john Perse: Neiges
Thanh Lãng Tiểu thuyết Việt Nam thế hệ 1932-1945
Đỗ Long Vân Thơ trong “cõi người ta”
Bergson Linh hồn và thể xác
Phan Văn Xét về ngoại thương Việt Nam
Lê Tuyên Hiện tượng của tiểu thuyết

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


Bình luận