Tạp chí Đại Học-số 20


Tạp chí Đại Học – số 20 -1961

nhatbook-Tạp chí Đại học số 20-ntg-1961

Trong số này:

Thân Văn Tường Karl Jaspers hay là thảm trạng của tri thức trong thân phận con người
Hoàng Châu Thanh Thiên nhiên trong thi ca Holderlin
Bergson Mộng
Thanh Lãng Tiểu thuyết Việt Nam thế hệ 1932-1945
Đỗ Long Vân Lược trình về công dụng duy vật quan trọng văn học sử
Trần Kinh Hòa Làng Minh Hương và phố Thanh Hà thuộc tỉnh Thừa Thiên
Phan Văn Thiết Từ cá thể hóa đến nhân cách hóa chính quyền
Đại Học Đời sống Viện Đại Học Huế

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


 

Bình luận