Từ 1848 đến mùa xuân Ả Rập


Arab_Spring_and_Regional_Conflict_Map

 

Tác giả: Francis Fukuyama
Nguyễn Đức Việt dịch
Nguồn: Tinh Thần Khai Minh
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Các nguồn gốc của “Mùa xuân Ả Rập”; những khác biệt và tương đồng giữa Trung Đông đương đại và châu Âu thế kỷ 19; tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc – hai lộ trình luân phiên cho sự huy động chính trị.


nhatbook-download


Bình luận