Những sai lầm thường gặp về Petrus Trương Vĩnh Ký

 


Những sai lầm thường gặp về Petrus Trương Vĩnh Ký

truong-vinh-ky-1

Tác giả: Winston Phan Đào Nguyên
Nguồn: Hội Thảo về Trương Vĩnh Ký, báo Người Việt
Năm: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm Tắt:

Loại thứ nhất là loại sai lầm không cố ý (unintentional). Loại sai lầm không cố ý này lại có thể được chia ra thành hai nhóm nhỏ là: 1) do thói quen hay 2) do bất cẩn.
Loại thứ hai là loại sai lầm do có cố ý (intentional). Loại sai lầm cố ý này lại cũng có thể được chia ra thành hai nhóm nhỏ là: 1) do cố ý muốn biện hộ cho ông Petrus Ký, nhưng lại bằng định kiến của mình, và 2) do cố ý muốn kết tội ông Petrus Ký, bằng cách sửa đổi tài liệu để gán cho ông làm những việc mà ông không hề làm


nhatbook-download


Bình luận