TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 103


Tạp chí Bách Khoa – số 103-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 103-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê So sánh ngành xuất  bản ở Pháp và ở Vn hiện nay
Hoàng Minh Tuynh Chủ thuyết “chân dũng” của Găng Đi
Phạm Hoàng Cuộc đấu sức
Phạm Công Thiện Somersel Maugham
Tiểu Dân Chức vụ tổng thống Hoa Kỳ
Nguyễn Anh Linh Scheler, con người hờn dỗi
Đoàn Thêm Thử tìm hiểu hội họa
Tường Linh Đèn nhà ai (thơ)
Cô Liêu Luật làm chủ (dịch Roger Vaillant)
Trúc Liên Lối rẽ (thơ)
Tuyết Hương Phấn đấu (truyện dài)
Hoài Hương Đất mới (thơ)
Bửu Kế Bên ngoài và bên trong (thơ)
Đoàn Thêm Thả thuyền (thơ)
Quách Giao – Đông Xuyên Quán đầu xuân – Thông cảm
Xuân Việt-Minh Đức, Triều Đầu Trả lời phỏng vấn của Bách Khoa
Thu Thủy Albanie làm khổ nước anh cả
Nguyễn Hữu Ngư Lễ trao thưởng văn chương toàn quốc 59-60
Nguyễn Hữu Ngư “sứ mạng cao quý của Ái tình…”
Tràng Thiên Đọc “tàu ngựa cũ” của Linh Bảo
Nguyên Phủ Xem dạ hội văn nghệ của Kịch đoàn Chuyển Hướng
Mộng Trung Chuyện người, chuyện mình

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận