Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc

 


Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc

Tác giả: Dương Bảo Quân
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm Tắt:

Bài viết này giới thiệu vắn tắt về các tư liệu lịch sử của Trung Quốc liên quan đến các dữ liệu lịch sử Việt Nam. Nội dung của các tư liệu lịch sử Trung Quốc liên quan đến địa lý, thể chế chính trị, kinh tế, thói quen và tập quán xã hội của người Việt Nam…Các tác giả cũng đã thể hiện các quan điểm và tình cảm cá nhân về đất nước này. Do vậy các tác phẩm đã trở thành nguồn tư liệu lịch sử vô cùng quan trọng giúp người Trung Quốc hiểu biết về Việt Nam.


nhatbook-download


Bình luận