Kinh tế - Kinh doanh

VIETNAM’S POST-1975 AGRARIAN REFORMS

Có thể bạn quan tâm:


Vietnam’s post-1975 agrarian reforms (Cải cách nông nghiệp ở Việt Nam sau 1975)nhatbook-Vietnam’s Post-1975 Agrarian Reform-Trung Dang-2018

Tác giả: Trung Dang
Nxb: Australia National University Press
Năm: 2018
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf  

 


nhatbook-download


 

Có thể bạn quan tâm:
Có thể bạn quan tâm:

Gửi phản hồi