Tạp chí Đại Học-số 22


Tạp chí Đại Học – số 22 -1961

nhatbook-Tạp chí Đại học số 22-ntg-1961

Trong số này:

Đại Học Góp ý kiến về vấn đề chậm tiến
Van Overmeeren Nền kinh tế của những nước thiếu mở mang
Những điều cần thiết để khuếch trương nền kih tế các nước thiếu mở mang
Những điều kiện phát triển kinh tế
Công cuộc kỹ nghệ hóa ở những nước thiếu mở mang
Chính sách thương mại
Chính sách đầu tư
vai trò của chính phủ
Vai trò của tư nhân
Nguyễn Văn Trung Cái nhà
Trần Kinh Hòa Thành trì chỉ của Trịnh Hoài ĐỨc Hoa Kiều và Nam kỳ đầu thế kỷ 19
Bửu Kế Kinh Thành Huế
Nguyễn Bạt Tụy Ngữ Việt ở Quảng trị
Đại Học Đời sống Viện ĐH Huế
Đại Học Lễ khai giảng niên khóa 1961-1962
Đại Học Kết quả các kỳ thi cuối năm

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


 

Bình luận