Ứng đối của chính quyền đàng trong với các thế lực phương Tây

 


Ứng đối của chính quyền đàng tròng với các thế lực phương Tây

nhatbook-Ứng đối của chính quyền đàng tròng với các thế lực phương Tây-Nguyen Van Kim-2010

Tác giả: Nguyễn Văn Kim
Nguồn: ĐH QG Hà Nội
Năm: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Ngay sau khi vào phưomg Nam mở đất, nhận thấy những ưu thế trong phát triển kinh tế thương mại cùa Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Đàng Trong đã trở thành một vương quốc cường thịnh, một trung tâm thương mại lớn của Đông Nam Á. Việc xây dựng được nền kinh lế vững chắc trong đó có ngoại thương không chỉ góp phần đem lại một diện mạo mới cho kinh tế Đàng Trong mà còn tạo nên những điêu kiện thiết yếu cho chính quyền này củng cố quyền lực và bào vệ chù quyền dân tộc. Trong quan hệ đối ngoại, vào thế kỷ XVI-XVIII, chúa Nguyễn đã dựa vào các quốc gia truyền thống, tức thế lực phương Đông để đối chọi với phương Tây. Đồng thời, cũng lấy chính sức mạnh kinh tế, kỹ thuật, vũ khí phương Tây trong đó đặc biệt là Bồ Đào Nha để điêu phối các mối quan hệ, giảm thiểu áp lực của một số thế lực chính trị châu Á cũng như Anh, Hà Lan… Do việc giải quyết tương đối thành công mối quan hệ với các quôc gia khu vực cũng như phương Tây, xử lý hài hoà vấn đề lợi ích giai cấp và quyền lợi dân tộc, các chúa Nguyễn không chỉ đã mở rộng được ảnh hưởng xuống phương Nam mà còn xác lập được quyền quàn lý thực tẽ trên các vùng đất mới với một ý thức dán tộc mạnh mẽ.


nhatbook-download


để lại phản hồi