Ứng đối của chính quyền đàng trong với các thế lực phương Tây

 


Ứng đối của chính quyền đàng tròng với các thế lực phương Tây

nhatbook-Ứng đối của chính quyền đàng tròng với các thế lực phương Tây-Nguyen Van Kim-2010

Tác giả: Nguyễn Văn Kim
Nguồn: ĐH QG Hà Nội
Năm: 2010
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Ngay sau khi vào phưomg Nam mở đất, nhận thấy những ưu thế trong phát triển kinh tế thương mại cùa Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã sớm có sự lựa chọn và tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế ngoại thương. Nhờ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Đàng Trong đã trở thành một vương quốc cường thịnh, một trung tâm thương mại lớn của Đông Nam Á. Việc xây dựng được nền kinh lế vững chắc trong đó có ngoại thương không chỉ góp phần đem lại một diện mạo mới cho kinh tế Đàng Trong mà còn tạo nên những điêu kiện thiết yếu cho chính quyền này củng cố quyền lực và bào vệ chù quyền dân tộc. Trong quan hệ đối ngoại, vào thế kỷ XVI-XVIII, chúa Nguyễn đã dựa vào các quốc gia truyền thống, tức thế lực phương Đông để đối chọi với phương Tây. Đồng thời, cũng lấy chính sức mạnh kinh tế, kỹ thuật, vũ khí phương Tây trong đó đặc biệt là Bồ Đào Nha để điêu phối các mối quan hệ, giảm thiểu áp lực của một số thế lực chính trị châu Á cũng như Anh, Hà Lan… Do việc giải quyết tương đối thành công mối quan hệ với các quôc gia khu vực cũng như phương Tây, xử lý hài hoà vấn đề lợi ích giai cấp và quyền lợi dân tộc, các chúa Nguyễn không chỉ đã mở rộng được ảnh hưởng xuống phương Nam mà còn xác lập được quyền quàn lý thực tẽ trên các vùng đất mới với một ý thức dán tộc mạnh mẽ.


nhatbook-download


Có thể bạn quan tâm:
Trang phục xứ Đàng Trong thời Lê-Trịnh
Óc Eo Phù Nam vị thế lịch sử và các mối quan hệ khu vực
Tổ chức bộ máy nhà nước ở đàng trong từ 1614 đến cuối thế kỷ XVIII
Sự thịnh suy của hoạt động Ngoại thương ở Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII
Đàng Trong cuối thể kỷ XVII, đôi điều về một bối cảnh và một con người
TƯỜNG TRÌNH VỀ ĐÀNG TRONG 1645
Phong tục người Việt thế kỷ 17 qua góc nhìn người ngoại quốc
Một số đặc điểm tiêu biểu về làng và quan hệ làng xã ở Nhật Bản thời Edo
Pháp từng thất bại trong kế hoạch tấn công Đại Việt vào năm 1760
Văn hóa chính trị của các chúa Nguyễn trong việc mở mang lãnh thổ Đàng Trong
Quan hệ ngoại giao Anh – Việt Nam thế kỷ 17: Hai thái cực khác biệt giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài
Thế ứng đối văn hóa của Đại Việt với các quốc gia khu vực
"Nguồn" trong kinh tế hàng hóa ở đàng Trong
Quân đội xứ đàng trong: Tượng binh
Quan hệ Nguyễn Champa và quá trình khai chiếm và tích hợp phần đất còn lại
Thử tìm hiểu mối quan hệ của Cát Tiên với Óc Eo-Phù Nam và Champa
VIỆT SỬ: XỨ ĐÀNG TRONG (1558-1777)
"Đàng Trong" và "Đàng Ngoài" dưới góc nhìn người phương Tây
Đàng Trong qua khảo cứu nước ngoài: Sức mạnh quân sự của chúa Đàng Trong
Chính sách hướng biển của Chính quyền Đàng trong thế kỷ-XVI XVIII-Dương Văn Huy-2007

Bình luận