TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 107


Tạp chí Bách Khoa – số 107-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 107-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hữu Phiếm Thi đậu thi rớt
Hoàng Minh Tuynh Chủ thuyết “chân dũng” của Găng Đi
Phạm Hoàng Làm người
Nguyễn Phúc Sa Viện trợ song phương và viện trợ đa phương
Nguyễn Hiến Lê Ibn-seoud
Đoàn Thêm Thử tìm hiểu hội họa
Vân Trang Người đàn bà phục thù
Tường Linh khóc một người thơ
Vũ Hân Tái ngộ
Trần Văn Khê lá thư Ba Tư
Vi Huyền Đắc -bà Thu Vân Trả lời cuộc phỏng vấn của Bách Khoa
Việt Bằng Hồn ma trở về
Mộng Trung Tỉnh mộng
Tuyết Hương Phấn đấu (truyện dài)
Bùi Khánh Đản Những bàn tay mạnh
Võ Hồng Tai họa cuối cùng
Đoàn Thêm Mát trời
Thu Thủy Vấn đề da đen ở Mỹ
Thu Thủy Một tác phẩm của A. Moravia
Bùi Kim Chi Phương pháp trị bịnh bằng thuốc rễ nhàu
Nguiễn Ngu Í Thi hào Goeth dưới mắt một người Việt

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi