TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 109


Tạp chí Bách Khoa – số 109-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 109-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Thúc Linh Quy chế luật sư đoàn
Hoàng Minh Tuynh Chủ thuyết “chân dũng” của Găng Đi
Phạm Hoàng Nhu cầu thổ lộ can trường
Nguyễn Hiến Lê Ibn-seoud
Mộng Trung Bệnh thời đại
Đoàn Thêm Thử tìm hiểu hội họa
Võ Quang Yến Câu chuyện biển nước
Trần Văn Khê Đại hội âm nhạc Teheran và Đông Kinh
William March Cứ điểm quan sát
Tường Linh Tiếc thương (thơ)
Bùi Khánh Đản Đêm dài (thơ)
Vân Trang Trước tờ giấy trắng
Đoàn Thêm Hình sắc (thơ)
Linh Bảo – Nguyễn Tường Tam- hà Thượng Nhân Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Xuân Hiến Nói với máy (thơ)
Tuyết Hương Phấn đấu (truyện dài)
Tràng Thiên “Một bản đàn” của L. Tolstoi
Thuy Thủy Ernest Hemingway

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận