TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 111


Tạp chí Bách Khoa – số 111-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 111-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Thu Thủy Koweil
Nguyễn Hiến Lê Ibn-seoud
Nguyễn Anh Linh Ludwig Feuerbach
Đặng Văn Hồ Mọt quan niệm y học, một phương pháp trị liệu
Hoàng Thái Linh Tìm hiểu những lối xây dựng mới về tiểu thuyết
Đoàn Thêm Thử tìm hiểu hội họa
Trần Văn Khê Đại nhạc hội Teheran và việc bảo vệ truyền thống âm nhạc
Võ Quang Yến Virgil Grissom, nhag phi hành vũ trụ thứ nhì của Mỹ
Cô Liêu Tội người trong sạch
Vũ Quỳnh Bang Sực tỉnh (thơ)
Nguiễn Ngu Í Mơ…
Lê Thanh Thái Tiếng Vàng (thơ)
Võ Phiến Những buổi mai đẹp (truyện ngắn)
mai trúc Diên Tháng 5 – Mộng ca
Doãn Dân Sương mù (truyện ngắn)
Nguyễn Văn Hầu-Bàng Bá Lân Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Tuyết Hương Phấn đấu (truyện dài)
Hoàng Khanh-Tường Linh Trở về- đêm dài (thơ)
Tràng Thiên Đọc”tâm sự kẻ sang Tần” của Vũ Hoàng Chương và “Phan Khôi và cuộc tranh đấu tư tưởng ở miền Bắc” của Nguyễn Vạn An
Nguyến Hữu Ngư Nói chuyện về kịch “thuật buổi nói chuyện của kịch gia Vi Huyền Đắc, ngày 8-8-1961)
Nguyến Hữu Ngư Ái tình và Hôn nhân (thuật buổi nói chuyện của nhà văn Bùi Xuân Uyên tại clb Báo Chí 26-7-61)

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận