TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 112


Tạp chí Bách Khoa – số 112-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 112-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Huỳnh Văn Lang Vấn đề xung đột giữa Nga Sô và Trung Cộng
Nguyễn Thái Danilo Dolci
Hoàng Minh Tuynh Giải quyết cuộc tranh chấp Bá Linh là mở đường đi tới hòa hoãn
Đoàn Thêm Thử tìm hiểu hội họa
Nguyễn Văn Thư Lễ Vu Lan buồn
Trọng Lai Cái chết của vua Quang Trung
Võ Hồng Ngôi sao làm chứng (thơ)
Huy Lực Đời trưa (thơ)
Đoàn Thêm Vẫn một lời ca (thơ)
Hoàng Thái Linh Khoảng một đêm (tiểu thuyết Jean Cayrol)
Tường Linh Đồng lõa (thơ)
Bà Tùng Long- bà Ái Lan Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Bùi Giáng Một buổi trưa (thơ)
Thành Tôn Hương đồng phấn nội (thơ)
Hoài Hương Tâm tình (thơ)
Minh Đức Lão Duy Minh và con nhện (truyện ngắn)
Võ Phiến Những buổi mai đẹp (truyện ngắn)
Tràng Thiên Thế giới người ngèo: “Bát cơm bát máu” của Mặc Thư, “Thềm hoang” của Nhật Tiến
Nguyên Phủ Từ thơ mới tới thơ tự do”: Buổi cói chuyện của 3 thi sĩ Vương ĐỨc Lệ, Huy Trâm, Mai Trung Tĩnh
Nguiễn Ngu Í Cuộ hội thảo ban Tráng niên giáo dục của hội Văn Hóa Bình Dân

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi