GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI


Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con ngườinhatbook-giao trinh nhan quyen -Nguyen Dang Dung-2011

Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng
Nxb: Chính Trị Quốc Gia
Năm: 2011
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  

 


nhatbook-download


 

Bình luận