TRIẾT HỌC KINH TẾ TRONG “LÝ THUYẾT VỀ CÔNG LÝ” CỦA JOHN RAWLS


Triết học kinh tế trong “lý thuyết về công lý” của John Rawlsnhatbook-triet hoc kinh te trong ly thuyet ve cong ly-cua nha triet hoc my-john rawls-Tran Thao Nguyen-2006

tác giả: Trần Thảo Nguyên
Nxb: Thế Giới
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  

 


nhatbook-download


 

Bình luận