Chính sách quản lí và sử dụng gạo của triều Nguyễn trong thời kỳ 1802-1858

 


Chính sách quản lí và sử dụng gạo của triều Nguyễn trong thời kỳ 1802 – 1858

nhatbook-Chính sách quản lí và sử dụng gạo của triều Nguyễn trong thời kỳ 1802 - 1858-Tran Viet Nghia-2013

Tác giả: Trần Viết Nghĩa
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Năm: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Trong nửa đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn đã ban hành khá nhiều chính sách quản lý và sử dụng gạo ở Việt Nam. Điều này một mặt thể hiện sự quan tâm của triều Nguyễn đến đời sống của người dân, mặt khác nhằm duy trì quyền lực của chính quyền trung ương. Sự xiết chặt các hoạt động buôn bán gạo của triều Nguyễn đã kìm hãm sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, hạn chế sự giao thương giữa Việt Nam với quốc tế, và làm cho triều Nguyễn ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội.


nhatbook-download


Có thể bạn quan tâm:

Bình luận