TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 116


Tạp chí Bách Khoa – số 116-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 116-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Krouchtchev chống Hammarskjoeld bằng khí giới nào?
Nguyễn Hiến Lê Đuổi bắt ảo ảnh
Nguyễn Hữu Phiếm Gia đình và học đường
Trần Hương Tử Hai ngành chính của phong trào triết hiện sinh
Hoài Hương Mẹ chúng ta
Vũ Hân Đợi chờ
Vương Hồng Sến Về bộ tiền đồng đời xưa
Trọng Lai Bàn về cái chết của vua Quang Trung
Vân Trang Kén rể
Leonce Gurero Con gà điên (Đặng Trần Huân dịch)
Sao Trên Rừng Đêm thu
Bùi Giáng Bờ lúa
Võ Hồng Chuyện cái răng
Đoàn Thêm Vẽ tranh
Cô Phương Thảo Đọc cái bong bóng lợn của Phan Văn Tạo
Phan Du- Hợp Phố Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Thu Thủy Văn Hóa và kỹ thuật
Tràng Thiên Văn nghệ và đạo đức
Yã Hạc, Trinh Nguyễn Từ truyện thần tiên đến truyện khoa học tưởng tượng

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận