Tạp chí Đại Học – số 27


Tạp chí Đại Học – số 27 -1962 (Tìm về truyền thống)

nhatbook-Tạp chí Đại học số 27-ntg-1962

Trong số này:

Đại Học Truyền thống Việt Nam là một vấn đề
O.R.T. Janse Phải chăng “Kịch nhạc cổ truyền Việt Nam” một phần nào chịu ảnh hưởng Tây Phương? Vài quan điểm khảo cổ học
O.R.T. Janse Are the traditional Vietnamese music and drama influenced by Western elements? Some archaeological points of view
Lê Văn Hảo Nguồn gốc và tiến hóa của hát quan họ
Bửu Kế Huế ngày xưa
Lê Tôn Nghiêm Siêu hình học đi đến đâu?
Tôn Thất Hanh Những nước chạm tiến và những nguồn năng lượng mới
Trương Văn Chính, Nguyễn Hiến Lê Việt ngữ là một ngôn ngữ cách thể

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


 

để lại phản hồi