Bước đầu phân tích sự tiến thoái lưỡng nan của thân phận da đen

 


Bước đầu phân tích sự tiến thoái lưỡng nan của thân phận da đen

nhatbook-Bước đầu phân tích sự tiến thoái lưỡng nan của thân phận da đen-Liang Jin Song-2008

Tác giả: Jin-song Liang, Zhifu Zhang
Guo-qing Tang
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Bài viết này bàn luận về tư tưởng hậu thực dân, sự tiến thoái lưỡng nan của thân phận da đen trong bối cảnh nguyên mẫu và bản sao của nền văn minh da trắng, và lý do tại sao người da đen lại trở thành nạn nhân của việc phủ nhận cốt lõi văn hóa của chính họ cũng như việc bị chối bỏ bời dòng văn hóa chủ lưu của người da trắng.


nhatbook-download


Bình luận