TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 118


Tạp chí Bách Khoa – số 118-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 118-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Thi hài Staline bị đẩy ra khỏi công trường đỏ
Nguyễn Hiến Lê Đuổi bắt ảo ảnh
Trần Hương Tử Kierkegaard, ông tổ hiện sinh chính thực
Cô Liêu Bụi phóng xạ của bom nguyên tử đối với tương lai nhân loại
Nguyêễn Văn Trung Nhà văn và chữ Viết
Thu Thủy mấy giải thương quan trọng cuối năm
Mộng Trung Thư hè
Thạch Hà Đình Công
Vũ Quỳnh Bang Tiình thôn dã (thơ)
Hoài Hương Giành đất sông (thơ)
Thiên Giang, Ph Vân, Sao trên Rừng, Viên Linh Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Sao Trên Rừng Trời xưa (thơ)
Xuân Hiến, Hàn Xuân Mưa cuối thu – Mộng cố thôn (thơ)
Bùi Giáng Ngộ nhận (dịch Le malentendu của A. Camus)
Đoàn Thêm Chưa thấy (thơ)
Nguiễn Ngu Í DĐọc “tâm tình người đẹp” thơ Vũ Hoàng Chương” “trinh trăng”, thơ Đông Hồ
Tràng Thiên Đọc “màu mưa đêm” của Thu Vân

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận