Cơ chế tác động của báo chí


Cơ chế tác động của báo chí

nhatbook-Cơ chế tác động của báo chí-Nguyễn Văn Dững-2007

Tác giả: Nguyễn Văn Dững
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Bài viết góp phần nhận diện rõ hơn, cụ thể hơn đối tượng tác động của báo chí không dừng lại ở ý thức quần chúng, công chúng xã hội (như một số ý kiến trước đây), mà là ý thức quần chúng. Trên cơ sở đó, tác giả mô tả, phân tích các khâu, các công đoạn trong quy trình từ thực tiễn => nhà báo => tác phẩm => kênh truyền thông => đối tượng tác động và những hiệu ứng xã hội được tạo ra. Trong môi mối quan hệ giữa các khâu, tác giả phân tích và làm rõ ý nghĩa của vấn đề và năng lực sáng tạo của nhà báo như phát hiện và chọn lựa sự kiện, góc độ tiếp cận, xác định ý đổ thông tin và khai thác thông tin – dữ liệu cho tác phẩm báo chí. Bài báo cũng nêu ra và phân tích môi quan hệ giữa hiệu lực và hiệu quả tác động của báo chí và ý nghĩa của nó đối với lý luận và thực tiền hoạt động báo chí.


nhatbook-download


Bình luận