TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 119


Tạp chí Bách Khoa – số 119-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 119-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Ông “K” giữa chủ nghĩa Staline và chủ nghĩa xét lại
Nguyễn Hiến Lê Thành công và thất bại
Vũ Thuy Hoàng Công cuộc phòng thủ chống hỏa tiễn liên lục địa
Trần Hương Tử Nietzche ông tổ của hiện sinh vô thần
Trần Thúc Linh Bảo vệ Thiếu Nhi
Nguyễn Tạo Lâm Loại tiểu thuyết khoa học dự tưởng
Võ Quang Yến Hành trình của Enos
Đoàn Thêm Lá thư cuối năm
Phan Duy Nhân Trên vùng cao sáng
Đoàn Thêm Chunh tình
Hoài Hương Lẽ sống
Minh Đức Đi La Mã
Huy Lực Biển sáng
Bùi Giáng Tờ mây
Minh Khiết Mặc Nhận
Bùi Giáng Ngộ nhận (dịch Le malentendu của A. Camus)
Nguiễn Ngu Í Có chồng không tỉnh trí
Tường Hùng, Phạm Việt Tuyên, Bùi Khánh Đản Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Tân Fong Hiệb Hội nhà văn Việt Nam

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi