Phe phái, lợi ích nhóm và quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ 19


Phe phái, lợi ích nhóm và quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ 19

Tác giả: Dương Duy Bằng, Vũ Đức Liêm
Nguồn: Tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử
Năm: 2018
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Nghiên cứu này khảo sát cuộc đấu tranh quyền lực và phe nhóm trong nội bộ triều đình Huế đầu thế kỷ XIX và lập luận rằng xung đột phe phái là mối đe dọa lớn nhất ảnh hưởng đến sự ổn định nền chính trị và thống nhất lãnh thổ ở Việt Nam trong thời kỳ Gia Long, Minh Mệnh. Bằng cách định vị các mạng lưới quyền lực và phân tích mối tương quan giữa chúng, bài viết muốn góp phần làm sáng tỏ những đặc trưng của cấu trúc chính trị và sự cân bằng phe phái mong manh tại triều đình Huế; trả lời các câu hỏi về sự tương tác giữa các quan chức hàng đầu? nguyên nhân dẫn đến sự thù hận? và động cơ của chúng? Bài viết không chỉ hướng tới giải mã những vấn đề lớn ở hậu trường của một nền chính trị nhiều biến động mà còn gợi mở về phong cách điều hành chính sự của Gia Long và Minh Mệnh cũng như nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm củng cố nền hành chính tập quyền và thống nhất lãnh thổ. Thành công của họ trong việc xây dựng nền chính trị hậu chiến đặt viên gạch nền móng cho sự ra đời của nước Việt Nam hiện đại.


nhatbook-download


Bình luận