TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 122


Tạp chí Bách Khoa – số 122-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 122-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Tưừ cuộc bang giao Nhật – Hàn tới cuộc phát triển vùng Đông Nam Á
Thuần Phong Con cọp theo quan niệm ta trong văn thơ
Nguyễn Hiến Lê từ vụ Dreyfus đến cuốn L’Etat Juif
Cô Liêu Mùa xuân trường cửu sinh vật học và đời sống bất diệt
Bùi Giáng thư xuân
Đoàn Thêm Nhận xét về tranh Tàu
Đông Hồ, Thanh An Đường xuân luyến goat, chúc hoa (thơ)
Trần Hương Tử Phương pháp hiện tượng học
Đoàn Thêm, Trần Huyền Ân, Huy Lực, Sao Trên Rừng, Tường Linh, Hoài Hương haát hoa, ông lão trồng hoa, dạ hội mùa xuân, nhìn trước nhìn sau, bến sương, hương sắc (thơ)
Vân Trang, Bút Trà, Hoàng Trọng Miên, Nguyễn Mạnh Côn, Bùi Giáng Trả lời cuộc phỏng vấn của Bách Khoa
Cô Phương Thảo Đọc “viết và đọc tiểu thuyết” của Nhất Linh
Doãn Dân Giao thừa (trượng ngắn
Võ Phiến thư nhà (truyện ngắn)
Nguiễn Hữu Ngư, Vũ Quỳnh Bang, Nghiêu Đề, Viên Linh con, Mùa xuân của ba, đêm giao thừa, bọt sóng, lục bát (thơ)
Vũ Hạnh Mùa xuân trên đỉnh non cao (truyện ngắn)
Trọng Khang Mặt trái Katanga

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận