Noam Chomsky: Con người của những ý tưởng và những lí tưởng vĩ đại


Noam Chomsky: Con người của những ý tưởng và những lí tưởng vĩ đại

nhatbook-Noam Chomsky Con người của những ý tưởng và những lí tưởng vĩ đại-Hoang Van Van-2015

Tác giả: Hoàng Văn Vân
Nguồn: Khoa Học
Năm: 2015
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Bài viết này dự định tìm hiểu một vài phần nhỏ của sự nghiệp học thuật và chính trị đồ sộ của học giả nổi tiếng người Mĩ Noam Chomsky. Bài viết gồm ba phần. Phần một trình bày sơ lược về Chomsky và những thành tựu làm nên cuộc cách mạng trong ngôn ngữ học của ông. Phần hai thảo luận những hoạt động chính trị và phê bình chính trị của ông trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc dưới mọi hình thức nhằm phục vụ cho sự tiến bộ của nhân loại, trong mối liên hệ đặc biệt tới quan điểm và hoạt động tích cực của ông chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam. Phần ba đưa ra một số nhận xét kết luận về những thành tựu khoa học và chính trị vĩ đại của Chomsky và giải thích tại sao ông được xem là con người của những ý tưởng và những lí tưởng vĩ đại.


nhatbook-download


Bình luận