TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 123


Tạp chí Bách Khoa – số 123-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 123-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Tại sao Ấn Độ dùng vũ lực chiếm lại Goa
Nguyễn Hiến Lê Một vụ sôi nổi khắp thế giới: vụ Exoduc
Thiện Sinh Thái Phiên và cuộc Duy Tân khởi nghĩa
Trần Hương Tử Jasspers hiện sinh và siêu việt
Vũ Thụy Hoàng nhiên liệu đặc với cuộc thám hiểm không gian
Cô Liêu Mây trôi (giới thiệu cuốn Les Marveilleux nuages của F. Sagan)
Thạch Hà Một chuyến xuất hành (truyện ngắn)
Nguyễn Minh Hoàng Con dao cắt bánh mì (dịch Erskine Coldwell)
Hoài Hương Xa cách (thơ)
Đoàn Thêm Hòa âm số 1 (thơ)
Bùi Giáng Thăm anh chị (thơ)
Phan Duy Nhân DĐường bay của Thơ (thơ)
Đông Hồ Thơ
Sao Trên Rừng Cô đơn (thơ)
Võ Phiến Thư nhà (truyện dài)
Mộng Trung Giấc mộng xuân
Nguiễn Ngu Í Tìm hiểu nỗi lòng ban biên tập Bách Khoa
Tràng Thiên đọc “Dưới bóng vạn lý” (Pearl Buck, Lê Bá Kông, và Vũ Phượng Minh dịch)
Nguiễn Ngu Í Hội mùa xuân với đời sống tình cảm Việt Nam

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận