TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 124


Tạp chí Bách Khoa – số 124-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 124-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Có chuyện lạ tại điện Kremlin?
Nguyễn Văn Hầu Nguyêễn Thần Hiến một lãnh tụ trọng yếu trong phong trào Đông Du
Trần Thúc Linh Mánh lới điều tra
Nguyễn Hiến Lê Quốc gia Israel
Cô Liêu Uyên nguyên đời sống
Trần Hương Tử Triết gia và hiện sinh
Đoàn Thêm Tìm đẹp
Hoài Hương Người em nội trú (thơ)
Sao Trên Rừng mang mang (thơ)
Vương Đức Lệ Phương xa (thơ)
Nguyễn Văn Trung Đọc triết học nhập môn của L.M Trần Thái Đỉnh
Nguiễn Ngu Í Bài thơ đầu năm 40 (thơ)
Tường Linh niềm vui hôm nay
Dương Phù sao Thơ cầu nguyện
Đoàn Thêm Hòa âm số 2 (thơ)
Đinh Hùng – Tchya – Đông Hồ Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Yashushi Unoue Món nợ năm xưa (Lương Trọng Minh dịch)
Viên Linh Chân dung (thơ)
Nghiêu Đề Chứng tích (thơ)
Hữu Phương Suối tóc (thơ)
Võ Phiến Thư nhà (truyện dài)
Lê Tất Điều Người khách qua đường
Bùi Hữu Sủng Thảo luận về tư tưởng Mác xít
Nguiễn Ngu Í Đông Hồ nói chuyện về thơ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận