Tạp chí Đại Học – số 34


Tạp chí Đại Học – số 34 -1963

nhatbook-Tạp chí Đại học số 34-ntg-1963

Trong số này:

Nguyễn Nam Châu Triết lý tình yêu trong tư tưởng của Maurice Nedoncelle
Lê Văn Hảo Vài nét về sinh sinh hoạt hát Giặm và hát ví dân ca Nghệ Tĩnh
Bùi quang Tung Một áng văn chưa hề xuất bản: Bài Trung nghĩa ca của Đoàn Hữu Trưng
Nguyễn Toại Bàn về Hùng Vương
Nguyễn Phương Những người sống đầu tiên trên đất Việt Nam
O.R.T. Janse Nhận xét về một cái bát kiểu Megara tìm thấy ở Việt Nam

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


 

Bình luận