SỰ HÌNH THÀNH TINH THẦN KHOA HỌC


Sự hình thành tinh thần khoa họcnhatbook-Su hinh thanh tinh than khoa hoc-Gaston Bachelard-2009

Tác giả: Gaston Bachelard
Hà Dương Tuấn dịch
Nxb: Tri Thức
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf  

 


nhatbook-download


 

Bình luận