TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 132


Tạp chí Bách Khoa – số 132-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 132-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Tại sao Trung Hoa cộng sản phải bãi bỏ “bước nhảy vọt” và hòa giải với Liên Xô
Nguyễn Hiến Lê Phải mạnh bạo cải tổ nền giáo dục Việt Nam
Trần Thúc Linh Phương pháp điều tra: trá ngụy
Đỗ Bằng Đoàn Quá trình tiến hóa của ca trù và ảnh hưởng của ca trù đối với văn hóa dân tộc
Bửu Kế Tòa khâm sứ
Trần Hương Tử Satre hay là thuyết hiện sinh phi lý
Phong Giao Kinh nghiệm đời văn (dịch Erskine Caldwell)
Nguyễn Nho Sa Mạc Vắng lạnh
T.T. Nhã Ca thơ mùa đông
Hà Nguyên Thạch Đường trưa (thơ)
Nguyễn Minh Hoàng Dịch Damon Runyon
Lê Minh Ngọc người cúi mặt
Vũ Vượng tâm sự
Bùi Giáng đồ quán
Vũ Hạnh Lòng suối
Đoàn Thêm Hòa âm số 8
Hiếu Đệ-Lâm Triết-Đinh Cường Trả lời cuộc phỏng vấn về quan niệm hội họa

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận