TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 135


Tạp chí Bách Khoa – số 135-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 135-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Xảo thuật của ông Krouchtchev
Nguyễn Văn Hầu Hò miền nam
Trần Hương Tử Tổng kết  về phong trào triết hiện sinh
Dohamide người Chàm tại Việt Nam
Nguyễn Hiến Lê Issac Newton
Nguyễn Như – Thanh Đàm Góp ý về vấn đề giáo dục và triết
Phong Giao Kinh nghiệm đời văn (dịch Erskine Caldwell)
Nguyễn Khắc Triệu cam thảo (truyện ngắn)
Tường Linh 5 cụm núi quê hương (thơ)
Mộng Huyền Hoa chưa dám nhận (thơ)
Lê Minh Ngọc quê hương nào (thơ)
Viên Linh Phượng Liên (thơ)
Hoài Khanh Bóng sương (thơ)
Trần Phong một bông hòng cho Emily
Đoàn Thêm Hòa âm 11
Cô Phương Thảo Đọc Thành cát Tư Hãn của Vũ Khắc Khoan
Nguyễn Trí Minh – Trương Thị Thịnh Trả lời cuộc phỏng vấn về hội họa
Tràng Thiên Sống và viết theo ý của W. Faulkner
Nguyên Phủ Buổi nói chuyện của Doãn Quốc Sỹ về nét sầu và niệm tin trong thi ca Việt Nam
Nguiễn Ngu Í Nuổi nói chuyện của Đông Hồ về “Song tinh bất dạ truyện” của Nguyễn Hữu Hào

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi