TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 136


Tạp chí Bách Khoa – số 136-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 136-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Từ vụ Lào vụ Đức tới vấn đề tài binh
DoHamide giới lãnh đạo thôn ấp Chàm tại Việt Nam
Nguyễn Văn Hâu Hò miền nam
Trần Hương Tử Tổng kết về phong trào hiện sinh
Nguyễn Hiến Lê nhân đọc bộ Việt Nam ca trù biên khảo
Đoàn Thêm tìm đẹp: đồ đạc
Phong Giao Kinh nghiệm đời văn (dịch Erskine Caldwell)
Lê Tất Điều bàn cờ tướng (truyện ngắn)
Thái Thục Nghĩa tháng bảy – Mùa Thu – Lưu lạc (thơ)
Bùi Giáng người hải ngoại (thơ)
Cô Minh Đức anh đi ngang nhà em (thơ)
Trần Phong Kanniverstan (dịch Johan Peter Hebel)
Võ Hồng Trả thù (truyện ngắn)
Thái Tuấn đọc “tìm hiêu hội họa” của Đoàn Thêm
Hữu Phương Pasay (thơ)
Vũ Hối – Thu Nga- Trần Quang Hiếu Trả lời cuộc phỏng vấn về hội họa
Tràng Thiên Viết và vẽ theo ý Henry Miller
Nguiễn Ngu Í Thuật buổi nói chuyện “nhận định về tiểu thuyết hiện đại” của Vũ Hạnh tại Văn Đàn
Nguiễn Ngu Í Thuật buổi họp báo về đại họi thứ XI của Tỏng liên đoàn Giáo giới Quốc tế

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận